اطلاعات هر 60 ثانیه به صورت خودکار به روزرسانی می شود
امتیاز معلم وضعیت
1098.3900 سیدتقی آرام بن نوبت انتخاب
975.1600 حمید سجادی پور 1 نفر مانده
928.0500 مجید نیک محضر 2 نفر مانده
927.1600 منصور خادمی 3 نفر مانده
910.3500 سیدزین العابدین شجاعی مهر 4 نفر مانده
907.5400 علی مولایی نژاد 5 نفر مانده
888.3600 سید جلیل حسینی مهر 6 نفر مانده
884.4400 وارث کیوان پور 7 نفر مانده
877.6300 هدایت اله فقهی 8 نفر مانده
871.2800 سید لطفعلی داربام 9 نفر مانده
863.3800 ریحان روزپیکر 10 نفر مانده
851.8800 علی دلاور 11 نفر مانده
851.8400 سرمست عباسی آرند 12 نفر مانده
851.1200 خداخواست اکبرپور 13 نفر مانده
844.8400 محمود راه نورد 14 نفر مانده
843.4700 نعمت یگانه مهر 15 نفر مانده
840.4600 محمد مراد درخش 16 نفر مانده
831.1200 صفر دیدار 17 نفر مانده
827.9900 الماس شکوهی 18 نفر مانده
827.0600 لطف الله داورپناه 19 نفر مانده
826.3100 حشمت اله شعبانی 20 نفر مانده
824.3500 محسن شعبانی 21 نفر مانده
821.7900 رمضان روزبهان 22 نفر مانده
820.5500 عبدالحمید محمودی 23 نفر مانده
819.5800 محمدشفیع خاضع 24 نفر مانده
818.8900 هیبت الله خضری نژاد 25 نفر مانده
817.8400 علی سیفی زاده 26 نفر مانده
814.8300 محمد حسین بهره بر 27 نفر مانده
812.6600 سید صفدر زاهدی نیا 28 نفر مانده
810.6500 سید ناصر طاهری 29 نفر مانده
802.0600 حشمت ایمان پرور 30 نفر مانده
801.7200 سبزعلی آژیده 31 نفر مانده
796.8600 غلامرضا پوربهشت فر 32 نفر مانده
794.2700 نورعلی دانامنش 33 نفر مانده
794.2000 محمود داستان 34 نفر مانده
791.2100 عبدالرحیم امین فرد 35 نفر مانده
790.5400 حمید نویدی فر 36 نفر مانده
788.2400 غریبعلی محمدیان 37 نفر مانده
787.2200 جانقلی امیان 38 نفر مانده
783.8200 حجت الله بازرگانی 39 نفر مانده
783.0300 علی محمد بشارتی نسب 40 نفر مانده
781.7800 منوچهر بهشتی مقدم 41 نفر مانده
779.3700 شرمت الله پالاهنگ 42 نفر مانده
777.1500 بهروز یوسفی نژاد 43 نفر مانده
771.1700 الماس بهنام اصل 44 نفر مانده
769.4400 نوروز جوان0ی 45 نفر مانده
765.8100 خدامراد روانبد 46 نفر مانده
765.1700 سیدمالک خسروی جو 47 نفر مانده
755.5300 سید ضرغام شجاعی فر 48 نفر مانده
753.9700 محسن آبروشن 49 نفر مانده
753.5700 سیدسلطونعلی پرگانی 50 نفر مانده
752.7300 سیدشمس الدین آروس 51 نفر مانده
752.0900 عبد محمد مجدی 52 نفر مانده
751.9800 سیدعیدی متقی نژاد 53 نفر مانده
751.0800 عیسی عادلی فر 54 نفر مانده
749.1300 هجیر پهلوان پور 55 نفر مانده
749.0100 حمزه کرمی برم سبز 56 نفر مانده
745.9800 سجاد رخ افروز 57 نفر مانده
740.1100 محمدرضا جراحی 58 نفر مانده
739.3200 محمد علی کشاورز موخر 59 نفر مانده
738.0300 مصطفی دستک1 60 نفر مانده
734.9200 محمدرضا شریعتی 61 نفر مانده
733.2700 ابوالقاسم نراقی پور 62 نفر مانده
732.8100 ولی محمد شجاعی زاده 63 نفر مانده
729.3500 سید علی کشاورز 64 نفر مانده
729.1800 ولی رضائی راد 65 نفر مانده
727.2200 نورالله اکار 66 نفر مانده
726.2000 سيدعلي پناه موسوي امجد 67 نفر مانده
725.5000 حشمت الله دادوند 68 نفر مانده
724.9000 حجیر حکمتیار 69 نفر مانده
719.2100 صادق اعظمی 70 نفر مانده
715.7200 علی روزپیکر 71 نفر مانده
715.7200 نستیان پسند 72 نفر مانده
714.2500 سیدباقر یزدان پرست 73 نفر مانده
712.3100 سید نعمت الله فقیهیان 74 نفر مانده
708.5900 شمس الله برازش 75 نفر مانده
705.4900 سیدمحمدعلی نجابتی 76 نفر مانده
702.4400 محمد جان بهزادی 77 نفر مانده
697.3400 محمدرضا تفت 78 نفر مانده
695.4800 کورش عباسی ابرزگه 79 نفر مانده
694.9300 رضا رمضانی 80 نفر مانده
694.2000 سید محمدجواد افتخاریان 81 نفر مانده
692.3000 سیدعبدصاحب تقوی دوست 82 نفر مانده
690.0200 هوشنگ صفاری 83 نفر مانده
689.7300 حجت الله خستونه 84 نفر مانده
689.5000 ستایش کامران 85 نفر مانده
688.0600 زهرا هوشمندفر 86 نفر مانده
687.2700 ظفر احمدی 87 نفر مانده
686.6000 کریم کیانی اصل 88 نفر مانده
684.6300 گل افروز رویان 89 نفر مانده
683.4500 مهدی نعمتی 90 نفر مانده
681.4600 طاها تاران 91 نفر مانده
675.5100 علیرضا پارسه 92 نفر مانده
671.6400 محمد مراد ارغند 93 نفر مانده
670.9700 عبد الرحمن عبیدی 94 نفر مانده
670.2300 علی فروزش 95 نفر مانده
666.6600 علیزاده فاخریزاده 96 نفر مانده
661.3000 علی سخاوت 97 نفر مانده
660.2900 نعمت فتاح پور 98 نفر مانده
659.6200 سید علی دانشی 99 نفر مانده
657.9800 اصغر احمدیان 100 نفر مانده
654.5800 شهریار عادلی نسب 101 نفر مانده
650.5900 منوچهر هدایت مقدم 102 نفر مانده
650.3000 عبدالعلی برهانی منش 103 نفر مانده
648.2600 سیدحداد پناهنده 104 نفر مانده
643.1200 عبدالرسول حکمت منش 105 نفر مانده
640.0700 سید همت علی خاکی نهاد 106 نفر مانده
639.3500 نورمحمد خوش کلام 107 نفر مانده
635.2600 آیت الله دهخدا 108 نفر مانده
633.9100 فیروز قربانی 109 نفر مانده
628.6900 علی نجات کیوان 110 نفر مانده
627.4600 لطف الله کشاورز 111 نفر مانده
622.7200 مرضیه سادات جهانی 112 نفر مانده
621.0100 فتحعلی علوی سوق 113 نفر مانده
619.1600 محمد وفائی زاده 114 نفر مانده
615.8500 علی ولوی زاده 115 نفر مانده
607.5100 سید نظام الدین پرهیزگار 116 نفر مانده
605.5400 موشیر پاد 117 نفر مانده
601.9700 بیت الله آذرپیوند 118 نفر مانده
600.3900 حمید فاطمی سوق 119 نفر مانده
596.1800 حمید افرا 120 نفر مانده
593.1400 نصرالله خردمند‍پور 121 نفر مانده
579.1700 خداداد اعتمادخو 122 نفر مانده
575.0600 عطااله اندیشه 123 نفر مانده
573.6600 مونس ستایش نیک 124 نفر مانده
573.6500 اسکندر آیمند 125 نفر مانده
573.3200 عمران تارم 126 نفر مانده
571.7100 سید غلامرضا رضایی مهر 127 نفر مانده
564.1900 محمد نبی زاهدی خواه 128 نفر مانده
557.7600 منصور محمدی 129 نفر مانده
557.2800 حکمت اله خنجرزاده 130 نفر مانده
554.5800 سیدعلی اکبر کشاورزی 131 نفر مانده
550.8000 زیبا موسوی زاده 132 نفر مانده
550.7500 علی معصومی 133 نفر مانده
547.6500 عبدالعزیز امین فرد 134 نفر مانده
546.7200 نورالله درخش 135 نفر مانده
543.4200 معصومه اکابر 136 نفر مانده
542.2500 علی دانشور 137 نفر مانده
539.5200 نزاکت عیوض زاده 138 نفر مانده
537.2400 عبدالله روان سالار 139 نفر مانده
534.6200 مهرعلی فرجاد 140 نفر مانده
532.1200 رودابه فلاحیان 141 نفر مانده
530.2000 علی کرمی 142 نفر مانده
525.3600 علی برات جنتی 143 نفر مانده
525.2300 فریبا حسین زاده 144 نفر مانده
525.0900 عیسی حسین نژاد 145 نفر مانده
517.6000 سیدعلی جمال زاده 146 نفر مانده
514.7900 تاجماه نریمانی نژاد 147 نفر مانده
513.5000 اکرم کشاورز 148 نفر مانده
513.1100 بی بی زر خوردستان 149 نفر مانده
506.8500 کورش پاداش 150 نفر مانده
504.6200 پروین محمدی 151 نفر مانده
502.1700 سید علی نجات کشاورز 152 نفر مانده
499.8700 لطف اله شجاعی مطلق 153 نفر مانده
495.8000 زهره حسن بهبهانی زاده 154 نفر مانده
493.2000 صبرگل عزیزی 155 نفر مانده
493.0600 بیژن جهانبازی دزکوه 156 نفر مانده
492.6500 کبری فلسفی زاده 157 نفر مانده
492.3300 عبداله پیرای 158 نفر مانده
490.9200 امنه برافراشته پور 159 نفر مانده
485.7600 محترم ناصری اصل 160 نفر مانده
483.6300 ليلا سعيدي جو 161 نفر مانده
483.4100 مرضیه محنایی 162 نفر مانده
483.1100 سید ه زهرا ابوطالبی نژاد 163 نفر مانده
476.8300 معصومه آباد 164 نفر مانده
475.8200 پروین درخشان 165 نفر مانده
467.3600 سیدمهدی زینی پور 166 نفر مانده
467.1900 مینا بهزادی فرد 167 نفر مانده
466.6000 ثریا عابدی 168 نفر مانده
465.8500 افسانه جمشیدی 169 نفر مانده
465.2300 آفرین اخوان 170 نفر مانده
464.4400 سید محمد اسماعیلی زاده 171 نفر مانده
464.3600 شهناز رفعتی 172 نفر مانده
463.9100 لیلا علیزاده 173 نفر مانده
461.7600 حلیمه کهنسال 174 نفر مانده
458.7900 عذرا برادران نسب 175 نفر مانده
457.5000 سید مجید خیزاب 176 نفر مانده
456.6400 روح اله برمو 177 نفر مانده
453.1300 زهرا بهشتی نیا 178 نفر مانده
448.7500 سیده لیلا پورکاظم 179 نفر مانده
447.5200 فاطمه سیدی پور 180 نفر مانده
444.7000 زبیده منعقد 181 نفر مانده
444.1500 اعظم مرادی الوند 182 نفر مانده
442.2800 نسرین یاری مقدم 183 نفر مانده
441.3000 آیت اله حکمت منش 184 نفر مانده
438.1200 سیدفرج الله آذرنیا 185 نفر مانده
436.9000 داود دستخوان 186 نفر مانده
436.4300 محمود رافت دوست 187 نفر مانده
434.4000 عیسی صالحی مقدم 188 نفر مانده
433.6300 هما زرین کلاه 189 نفر مانده
430.8900 سلیمان دژن 190 نفر مانده
429.0100 فرحناز خداوردی 191 نفر مانده
428.1400 مریم فرحبخش 192 نفر مانده
425.3300 توران درخشان فر 193 نفر مانده
424.2200 سکینه آبروشن 194 نفر مانده
422.3200 سید قائم پیرایش 195 نفر مانده
415.8600 نصراله حکمتی نیا 196 نفر مانده
415.8000 نورما شکیبایی مقدم 197 نفر مانده
414.2500 حسین سازمندپور 198 نفر مانده
412.5600 معصومه راخداپور 199 نفر مانده
412.4100 سیده تاجماه کشاورز 200 نفر مانده
411.9600 سعید سعادت سوق 201 نفر مانده
411.8800 شوکت سلیمی 202 نفر مانده
411.5000 سید رضا معتمدی پور 203 نفر مانده
410.9400 طلا اطهاری 204 نفر مانده
410.7200 حمید صمیمی مهر 205 نفر مانده
410.6600 ایرج جوادی فر 206 نفر مانده
406.8900 سیده افسانه الهی نیک 207 نفر مانده
406.8500 جمشید نبوی نیا 208 نفر مانده
405.5000 سید سلمان دین محمدی 209 نفر مانده
404.8200 فروغ فاطمی 210 نفر مانده
401.8000 هادی رستادی پورک 211 نفر مانده
401.1700 فاطمه داورپناه 212 نفر مانده
399.1700 مسلم زارعی پور دزکوه 213 نفر مانده
393.9700 فاطمه فاضلی 214 نفر مانده
393.9400 زهرا زمانیان 215 نفر مانده
390.4100 لیلا حسینی الوند 216 نفر مانده
390.3300 پریوش عارف منش 217 نفر مانده
389.3600 پروین باقرزاده 218 نفر مانده
389.3100 سید عفیفه پورشفیعی 219 نفر مانده
386.5800 معصومه آرین دهدشت 220 نفر مانده
385.9200 زینب السادات تقویان 221 نفر مانده
383.2200 سیده طاهره هوشداریان 222 نفر مانده
377.8500 سکینه الهی 223 نفر مانده
377.6500 حسین کرم‌زاده اصل 224 نفر مانده
377.3200 فتاح حسینی الوند 225 نفر مانده
376.6000 زینب مرادپور 226 نفر مانده
375.2000 آیت الله شکوهی زاده 227 نفر مانده
374.4600 مستانه خشنودی 228 نفر مانده
374.4000 محمد حسین بخرد 229 نفر مانده
373.7700 نصیر خالق پور 230 نفر مانده
373.3600 مدینه رفیعی 231 نفر مانده
372.2900 پریوش دستپاک 232 نفر مانده
370.9200 بشیر صالحی 233 نفر مانده
370.3100 زهرا تقوی ده شیخ 234 نفر مانده
369.5700 مهدی زارعی دزکوه 235 نفر مانده
369.1700 ابوذر هادی پور 236 نفر مانده
365.7000 مریم رضایی نیک 237 نفر مانده
365.0100 شيروان بردبار 238 نفر مانده
362.1700 سارا پوررحیمی 239 نفر مانده
361.8300 اکرم اخلاق نسب 240 نفر مانده
361.5600 مرحمت قنبری 241 نفر مانده
360.5500 لیلا قاسمیان نیا 242 نفر مانده
359.5000 مهین خرم مفرد 243 نفر مانده
357.7700 سهیلا محمدی 244 نفر مانده
357.4300 کلثوم موسوی 245 نفر مانده
355.9400 تهمینه داورپناه 246 نفر مانده
354.3500 شریفه پیروز 247 نفر مانده
353.3000 حوری روان سالار 248 نفر مانده
352.7200 عسكر آتش سودا 249 نفر مانده
352.6800 ثریا جرنده 250 نفر مانده
351.7000 سید موسی دانشی 251 نفر مانده
349.9500 بلقیس ایمانی کیش 252 نفر مانده
347.7000 فاطمه باوند 253 نفر مانده
346.1400 مهین سرنور 254 نفر مانده
344.3400 زينب مسعودي پورلير 255 نفر مانده
343.9700 حسین رفیعی 256 نفر مانده
343.7100 سید ستار نجاتی نژادسوق 257 نفر مانده
342.5400 رعنا دژمان 258 نفر مانده
341.6300 محمود روان 259 نفر مانده
341.3600 اشرف مومنی 260 نفر مانده
340.3700 اسماعیل الهی جو 261 نفر مانده
338.4000 فرزاد پرویزکلایه 262 نفر مانده
334.0700 زری جهادیان 263 نفر مانده
331.0500 سید مصطفی تقوی اصل 264 نفر مانده
327.8200 ماهتاب جناب 265 نفر مانده
327.5800 طاهر پاداش 266 نفر مانده
325.9800 ابراهیم راد0 267 نفر مانده
325.6000 نشمین پرندوار 268 نفر مانده
324.9500 حمزه آژیده 269 نفر مانده
323.6500 خورشید دشتی پور 270 نفر مانده
321.9400 آمنه مرادی 271 نفر مانده
321.8200 عبدالحمید کشاورز 272 نفر مانده
319.7500 زینب جعفری تبار 273 نفر مانده
317.3200 شفاعت صالحی نیا 274 نفر مانده
314.3300 ارسلان حامدی 275 نفر مانده
313.1400 شهین عسکرزاده 276 نفر مانده
313.0900 حمید آبادار 277 نفر مانده
313.0000 شمس الله درخش 278 نفر مانده
312.1000 صغری رستمی 279 نفر مانده
310.9400 غلامرضا افرنجه 280 نفر مانده
310.4900 مریم تباری 281 نفر مانده
309.9800 شیرین سخاوت 282 نفر مانده
308.4300 سیده افتاب رضویان سوق 283 نفر مانده
308.0400 اکرم دادار 284 نفر مانده
307.7900 زینب السادات پوربهشت نژاد 285 نفر مانده
307.0850 گل زری گنجی پور 286 نفر مانده
305.4400 سیده‌مریم میرحسینی 287 نفر مانده
303.3300 مصطفی علی زاده بلوط بنگان 288 نفر مانده
303.0800 سیده زیور صلاحت پور 289 نفر مانده
302.4300 زینب شاهین زاده 290 نفر مانده
301.9400 احسان خواستی 291 نفر مانده
297.0000 نرگس پورمند 292 نفر مانده
294.3100 پروانه جوشن 293 نفر مانده
293.7600 اسما ترحم نژاد 294 نفر مانده
291.6600 زینب رضوی زاد 295 نفر مانده
289.3700 حمید پرند 296 نفر مانده
287.4700 سیده کلثوم خاوران 297 نفر مانده
286.6300 مینا شریف زاده 298 نفر مانده
286.2900 حوری سیروس 299 نفر مانده
285.4500 رعنا افرایی 300 نفر مانده
285.1700 نازافرین اکبریان زاده 301 نفر مانده
282.2900 اقدس رایگان 302 نفر مانده
279.0100 فاطمه درخش 303 نفر مانده
278.5400 مصطفی حسینی 304 نفر مانده
278.4900 گل زاده روشناس 305 نفر مانده
277.9500 سعیده احمدی 306 نفر مانده
277.8900 سجاد داورپناه 307 نفر مانده
277.5300 مهتاب انصاری فر 308 نفر مانده
275.0800 مرضیه حاجی زاده 309 نفر مانده
274.9900 اعظم محمودی نیک 310 نفر مانده
274.5000 نرگس جیواد 311 نفر مانده
273.2600 بلقیس گنجی 312 نفر مانده
273.0400 سیده ماهرخ سعادت نشان 313 نفر مانده
272.6400 الهام دردانه 314 نفر مانده
271.6500 لیلا سیروس 315 نفر مانده
270.6000 محمود بهره بر 316 نفر مانده
270.1800 فیروزه سلطانپور 317 نفر مانده
269.8400 اعظم دژه 318 نفر مانده
269.5700 مروت ابوطالبی نژاد 319 نفر مانده
268.8700 مرحمت عدالتمند 320 نفر مانده
267.3000 سکینه موسوی نیک 321 نفر مانده
267.1100 آسیه روزستان 322 نفر مانده
266.9600 صغری نیک حق 323 نفر مانده
266.1700 جهانبخش چمن 324 نفر مانده
263.6500 یعقوب تا1گ 325 نفر مانده
258.0000 زهرا افسر 326 نفر مانده
256.5300 کبری رویدل 327 نفر مانده
253.7700 ام کلثوم دیانتی صفت 328 نفر مانده
251.9600 نصیبه خشت زر 329 نفر مانده
250.6300 مریم حکیم نسب 330 نفر مانده
246.1400 سیدمجتبی کاظمی 331 نفر مانده
246.1100 سیده مرضیه مولایی نسب 332 نفر مانده
245.7900 سکینه مدنی 333 نفر مانده
244.6700 فلک ناز فتحی سوق 334 نفر مانده
242.5000 اسماعیل عوض پور 335 نفر مانده
236.9900 مینا صفائی نژاد 336 نفر مانده
234.9500 سیدجعفر نیک اختر 337 نفر مانده
234.8000 صدیقه فاتحی پور 338 نفر مانده
233.2100 فضل الله میناب 339 نفر مانده
232.6700 سیده مریم کشاورز 340 نفر مانده
228.1300 حلیمه السادات هوشدارپور 341 نفر مانده
227.6300 مریم فیروزی نظام آبادی 342 نفر مانده
226.5000 مریم صدر 343 نفر مانده
224.9100 سید امید کشاورز 344 نفر مانده
224.5700 طاهره برزگر 345 نفر مانده
214.5200 محبوبه آریامنش 346 نفر مانده
211.8800 صابر روزستان 347 نفر مانده
207.6000 محمد کریم جوشن 348 نفر مانده
200.5000 طاهره زارعی دژکوه 349 نفر مانده
198.7900 اصغر مومنی 350 نفر مانده
195.8800 رحمت اله دانشی 351 نفر مانده
184.5300 مریم چریک 352 نفر مانده
179.3300 معصومه جوشن 353 نفر مانده
173.6000 خلیل قاسمی 354 نفر مانده
172.5400 سیده مریم حسینی منفرد 355 نفر مانده
167.9500 ایمان قنبری 356 نفر مانده
159.6000 یحیی نشان زاده تنها 357 نفر مانده
158.5200 معین پرو1 358 نفر مانده
151.5000 اکرم روهنده 359 نفر مانده
149.3900 مریم فرهادی نیا 360 نفر مانده
142.4900 سید امید مدرس 361 نفر مانده
136.6200 سید مجتبی پاکبازی 362 نفر مانده
133.4000 اعظم فقاهتی 363 نفر مانده
132.8200 صمد بش کار 364 نفر مانده
130.0100 رحمان حمیدی 365 نفر مانده
129.7100 آذر مجاهدیان 366 نفر مانده
127.5100 فرزانه دادی نژاد 367 نفر مانده
126.7100 کامران وجدانی 368 نفر مانده
125.1000 حکمت همت فرد 369 نفر مانده
122.6600 زهرا پیرای 370 نفر مانده
121.7600 سیده عظیمه بشتامی 371 نفر مانده
118.9700 سیده سعیده درفشه 372 نفر مانده
117.1700 سپیده کوهی سوق 373 نفر مانده
116.3300 فاطمه مجیدی 374 نفر مانده
114.1900 فرشته محمدی 375 نفر مانده
111.5400 ماریه آب روشن 376 نفر مانده
110.6200 فاطمه شیروانی پور 377 نفر مانده
109.5900 رحیم حمیدی 378 نفر مانده
108.4400 سید ابراهیم تقوی زاده 379 نفر مانده
97.6400 کوثر کلانی 380 نفر مانده
97.5000 مومنه شریعتی 381 نفر مانده
96.9400 سحر موسوی احمدی 382 نفر مانده
93.0400 آناهیتا آذرشب 383 نفر مانده
90.6900 آمنه زارعی 384 نفر مانده
90.0700 اکرم غلامی 385 نفر مانده
86.0900 سیمین پاسدار 386 نفر مانده
84.6500 نادیا مجیدی 387 نفر مانده
81.1600 بهمن کریمیان نسب 388 نفر مانده
78.3800 نیکی روزپیکر 389 نفر مانده
62.3500 سیده زهرا محمودی نیا 390 نفر مانده
58.7900 زهرا عزيزى تراب 391 نفر مانده
57.2500 سید مهدی روستا 392 نفر مانده
56.1300 نرگس خاتون ساداتی 393 نفر مانده
54.7900 میلاد بشار 394 نفر مانده
52.4200 سید میثم خاوران 395 نفر مانده
49.8200 صدرا صلاحی فرد 396 نفر مانده
48.1000 فرشید جاویدان 397 نفر مانده
44.4300 صابر حیدری برم مرغابی 398 نفر مانده
44.1900 فرشید رستم اصل 399 نفر مانده
44.1300 فرشید خدنگ 400 نفر مانده
43.9000 مریم شیروانی پور 401 نفر مانده
40.2600 شادمهر عزیزی اصل 402 نفر مانده
38.8600 مجید حکمت منش 403 نفر مانده
38.3300 طیبه فتحی سوق 404 نفر مانده
38.0000 جلال دانشی 405 نفر مانده
37.7300 ایمان ماهرمفرد 406 نفر مانده
33.8600 الهام پورمند 407 نفر مانده
31.7600 الهام مجیدیان فرد 408 نفر مانده
31.6300 مدینه احسانبخش 409 نفر مانده
30.2600 مجتبی پیشاهنگ 410 نفر مانده
30.0000 سکینه حق جو 411 نفر مانده
30.0000 محمد مرادی تل گرد 412 نفر مانده
29.0000 رقیه محمدی 413 نفر مانده
25.2000 نصرت الله تمجیدی 414 نفر مانده
21.1600 فاطمه خشت زر 415 نفر مانده
20.5000 مصدق غلامی 416 نفر مانده
20.1600 پریسا صادقی ابرزگه 417 نفر مانده
19.3600 زهره شهبازی نیک 418 نفر مانده
19.0000 سید مجید رستگاری 419 نفر مانده
18.1600 نیلوفر حامدی 420 نفر مانده
12.0000 فاطمه دمشناس 421 نفر مانده
11.0000 اعظم رضویان سوق 422 نفر مانده
10.0000 روح الله رفیعی ده مراد 423 نفر مانده
9.0000 داود درافشان 424 نفر مانده
8.0000 پروین دادوند 425 نفر مانده
7.0000 اعظم احمدی اقدم 426 نفر مانده
6.0000 نرگس افرنگان 427 نفر مانده
5.0000 اسلام درفشی 428 نفر مانده
4.0000 زهرا ار1ين 429 نفر مانده
1400.0000 محسن باستان شهیددلنسب دره لبک